Tavoitteena 0 tapaturmaa

Tavoitteena 0 tapaturmaa, mutta miten sinne päästään kesäkaudella?

Läpi vuoden tulisi työskentelyssä huomioida aina työturvallisuus. Kesäkausi on kuitenkin monesti tapahtuma-alttiimpi johtuen suuremmasta työntekijävaihtuvuudesta työkohteilla. Oma aktiivisuus, hyvä työyhteisö ja tiimihengen luonti edesauttavat osaltaan turvallisen työpäivän toteutumista. Noudatetaan hyviä työtapoja, seurataan tarkkaan työopastusta, parannetaan yhteistä turvallisuutta havainnoimalla ja vaikutetaan omalta osaltamme positiivisen työilmapiirin rakentamiseen, näin voimme vaikuttaa työyhteisön onnistumiseen työtehtävissä työkohteilla. Jos jokin työtehtävä tuntuu epävarmalta, pitää rohkeasti kysyä tehtävään lisää opastusta. Parempi kysyä etukäteen ja onnistua, kuin ihmetellä jälkikäteen epäonnistumista.

”Maltti on valttia” on tuttu sanonta ja täysin paikkaansa pitävä. Turvallinen työskentely on osa ammattitaitoa ja kokonaisvaltaista osaamista, johon meidän jokaisen olisi hyvä panostaa. Mietitään ensin mitä ollaan tekemässä, arvioidaan riskit, poistetaan mahdolliset vaaratekijät ja sitten vasta toimitaan.

Otetaan mukaan uudet työkaverit ja autetaan pääsemään mukaan sekä työtehtäviin, että työyhteisöön. Pidetään huolta itsestämme ja työkavereistamme! Varmistetaan yhdessä se, että meistä jokainen pääsee töistä terveenä kotiin!

Turvallista kesää!

Edellinen artikkeli
Vuokratyöntekijät viihtyvät työssään
Seuraava artikkeli
Jaa, että yllättikö talvi?