Tee luottamuksellinen ilmoitus väärinkäytöksestä

Ilmoita mistä tahansa väärinkäytöksistä yrityksen sisäisessä kanavassa. Ilmoita meille itseesi tai tuttuusi kohdistuneesta väärinkäytöksestä työpaikalla. Ilmoittajaan ei kohdisteta minkäänlaisia vastatoimenpiteitä ilmoituksen tekemisestä johtuen. Yhteydenoton lukee ja käsittelee luottamuksellisesti aluepäällikkö Jati Meling, muut työntekijät eivät pääse lukemaan ilmoitusta. Ilmoittajan, sekä ilmoituksen kohteen henkilöllisyys käsitellään luottamuksellisena. Saat ilmoitukseesi vastauksen seitsemän päivän kuluessa ja saat tietää mahdollisista ilmoituksesta seuranneista toimenpiteistä.

Lisää tietoa uudesta täytäntöönpanosta linkistä